ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

  เครดิต: cbct.net

Read Moreประชุมเจ้าหน้าที่ NCCM ครั้งที่ 1/2016 ณ. ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมแอสเทร่า สาทร

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2016 ประชุมเจ้าหน้าที่ NCCM ครั้งที่ 1/2016 ณ. ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมแอสเทร่า สาทร มีผู้เข้าร่วมประชุม 35…


ประชุมเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์

วันที่ 5 เมษายน 2016 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดหนองคาย ประชุมเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ 5 เมษายน 2016 เจ้าหน้าที่บ้านพักใจหนองคายและผู้ประสานงาน NCCM จากส่วนกรุงเทพฯ…