Tuesday, 16 April 2024

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564

26 Jun 2021
203

            วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน สาขา สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทสรังสี(ชั้น 2)ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน