Wednesday, 17 April 2024

กิจกรรมฉีดวัคซีนห้กับกลุ่มแรงงานและลี้ภัย60คน ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

18 Dec 2021
195

คุณพ่อธงชัยร่วมกับอาสาสมัครบ้านเอื้ออารีกรุงเทพฯได้ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนห้กับกลุ่มแรงงานและลี้ภัย60คน ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่