Wednesday, 17 April 2024

กิจกรรมปันรัก-ปันสุข มอบเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ต้องขังไร้ญาติและศึกษาดูงานโคก หนองนา โมเดล ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม

10 Mar 2023
142

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023 ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนสาขาสกลนครโดยความร่วมมือของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ต้องขัง(NCCM)ร่วมกับแผนกเวชบุคคลคาทอลิกฯท่าแร่-หนองแสง และอาสาโคเออร์ จัดกิจกรรมปันรัก-ปันสุข มอบเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ต้องขังไร้ญาติและศึกษาดูงานโคก หนองนา โมเดล ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม