Tuesday, 16 April 2024

จัดฉีดวัคซีนให้กับผู้ลี้ภัย แรงงานต่างชาติและผู้ยากไร้ จำนวนกว่า 120 คน

17 Nov 2021
202

ในวันที่ 17 พ.ย.21 เจ้าหน้าที่บ้านเอื้ออารี กรุงเทพฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯและวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ จัดฉีดวัคซีนให้กับผู้ลี้ภัย แรงงานต่างชาติและผู้ยากไร้ จำนวนกว่า120คน โดยทีมแพทย์ -พยาบาล เจ้าหน้าที่ จากศูนย์สาธารณสุข24บางเขนเป็นพี่เลี้ยง