Friday, 14 June 2024

จัดอบรมโครงการเปิดโลกใหม่คืนคนดีสู่สังคม

27 Nov 2021
199

27 /11/2021 ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน สาขาสกลนคร ร่วมกับคาริตัสวัดท่าแร่ จัดอบรมโครงการเปิดโลกใหม่คืนคนดีสู่สังคม กิจกรรม อบรมฟื้นฟูชีวิตครอบครัวและเสริมสร้างสุขภาวะ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ต้องขังพ้นโทษ และกลุ่มชาวประมง จำนวน 65 คน อาสาสมัครมูลนิธิฯจำนวน 14 คน