Friday, 14 June 2024

ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับแรงงานพม่าและกัมพูชาจำนวน32คน ที่วัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม่

11 Nov 2021
249

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 9.00น-12.00น บุคคลการทางการแพทย์จากศูนย์บริการสาธารณสุข24เขตบางเขน ได้มาฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับแรงงานพม่าและกัมพูชาจำนวน32คน ที่วัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม่ ผ่านการประสานงานและดูแลของบ้านเอื้ออารี กรุวเทพฯ