Wednesday, 17 April 2024

ฉีดวัคซีนให้กับชาวเวียดนามและพม่าที่ชุมนุมชนตลาดยิ่งเจริญ

28 Oct 2021
217

คุณพ่อธงชัย​ ทองรส​ และเจ้าหน้าที่​ พร้อมด้วยอาสาสมัครบ้านเอื้ออารี สะพานใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค​เขตบางเขนทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการฉีดวัคซีนให้กับชาวเวียดนามและพม่าที่ชุมนุมชนตลาดยิ่งเจริญ 30​คน