Tuesday, 16 April 2024

ประชุมสรุปงานวางแผนงานช่วยเหลือแรงงานพม่า ติดเชื้อโควิด 19 โรงงานแหอวนเดชา ขอนแก่น

18 Dec 2021
201

เจ้าหน้าที่บ้านพักใจอุดรฯร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลสำราญ รพสต.สำราญ นายกเทศบาลตำบลสำราญ สมาชิกเทศบาล มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น ประชุมสรุปงานวางแผนงานช่วยเหลือแรงงานพม่า ติดเชื้อโควิด 19 โรงงานแหอวนเดชา ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม 20 คน มีแผนงานฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 200 คน และมอบของอุปโภคบริโภคให้แรง