Tuesday, 16 April 2024

ประชุมสรุปบทเรียนการทำงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

16 Oct 2021
214

วันที่ 15 ต.ค. 64 กพอ.เขต 8 นำโดย ประธานคุณวราวุธ​ โสภา​จัดประชุมสรุปบทเรียนการทำงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุขปี 2564 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 เครือข่าย มีผู้เข้าร่วม จาก NCCM บ้านพักใจ เลย อุดรธานี หนองคาย บ้านนิจานุเคราะห์ เครือข่ายฟาร์ภาคอีสาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดประชุมที่บ้านพักศูนย์คำสอน สังฆมณฑลอุดรธานี