Tuesday, 16 April 2024

ภาพกิจกรรมมอบถุงธารน้ำใจพื้นที่ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

13 May 2021
351

สืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) ได้ประสานเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย สำรวจกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่ขาดแคลนและเข้าเกณฑ์การรับของในชุมชนถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จำนวน 127 ครอบครัวและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยได้ส่งชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด19 พร้อมน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้า เจลแอลกอฮอล์ แผ่นพับและโปสเตอร์ Stigma ภาษาเมียนมา  โดยจัดรถมาส่งที่ตึกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ NCCM ได้มอบหมายให้อาสาสมัครชาวเมียนมาได้นำสิ่งของลงพื้นที่ และ🙏ขอขอบคุณสภากาชาดไทย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเป็นอย่างสูงในการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ที่ขาดแคลนและเข้าเกณฑ์การมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่ ถ.เพชรบุรี และเขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา จำนวน 127 ครอบครัว รวม 367 คน โดยมี

1.ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด19 พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ทั้งสิ้น 127 ชุด

2. หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 734 ชิ้น

3.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 367 หลอด

4.แผ่นพับภาษาเมียนมา จำนวน 127 แผ่น โปสเตอร์ Stigma ภาษาเมียนมา จำนวน 50 แผ่น

🙏กลุ่มแรงงานชาวเมียนมา​ดีใจมากที่ได้รับถุงธารน้ำใจและสิ่งของต่างๆ และฝากขอบคุณทุกท่านมา​ ณ​ โอกาสนี้ด้วย🙏

นางสาวพิกุลทอง พันธุระ ผู้ประสานงาน