Wednesday, 17 April 2024

มอบเครื่องใช้ให้กับผู้ต้องขังไร้ญาติ ที่ เรือนจำอำเภอสว่างแดน จังหวัดสกลนคร

29 May 2021
239

            วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการชุมชน สาขาสกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ต้องขัง(NCCM) มอบเครื่องใช้ให้กับผู้ต้องขังไร้ญาติ ที่ เรือนจำอำเภอสว่างแดน จังหวัดสกลนคร