Friday, 14 June 2024

ลงพื้นที่แจกข้าวสาร อาหารแห้งตามโครงการมิสเซรีออ ให้กับกลุ่มแรงงานพม่า ชุมชนหลังตลาดวัว

11 Dec 2021
225

วันเสาร์ที่ 11 เจ้าหน้าที่ภาคสนามแม่สอดนำทีมโดย​ บราเดอร์สนั่นได้ลงพื้นที่แจกข้าวสาร อาหารแห้งตามโครงการมิสเซรีออ ให้กับกลุ่มแรงงานพม่า ชุมชนหลังตลาดวัว จำนวน 31 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด