Tuesday, 16 April 2024

เจ้าหน้าที่บ้านพักใจหนองคาย มอบทุนสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้อาชีพเสริม

19 Nov 2021
207

วันที่ 19 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่บ้านพักใจหนองคาย มอบทุนสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้อาชีพเสริม ให้กับเจ้าของร้านและแรงงานข้ามชาติพื้นที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 4 ศูนย์ (ต.วัดหลวง 2 และต.ชุมช้าง )