Friday, 14 June 2024

เยี่ยมเยียนแรงงานพม่าและจัดกิจกรรมคริสมาสต์ให้กับลูกหลานแรงงานที่บางซื่อ

06 Dec 2021
191

บ้านเอื้ออารี กทม. โดยคุณพ่อธงชัย ทองรส, OMI. เยี่ยมเยียนแรงงานพม่าและจัดกิจกรรมคริสมาสต์ให้กับลูกหลานแรงงานที่บางซื่อ และส่งมอบของขวัญที่ผู้ใจบุญนำมามอบให้ลูกหลานแรงงาน