Wednesday, 17 April 2024

แพ็คถุงยังชีพเพื่อแจกแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จำนวน 320ครอบครัว

15 Nov 2021
201

เจ้าหน้าที่​NCCM​-BKK​ แพ็คถุงยังชีพเพื่อแจกแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จำนวน 320ครอบครัวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี2021ซึ่งได้รับงบสนับสนุนโดย มิสเซอรีออ ประเทศเยอรมัน