Tuesday, 16 April 2024

“โครงการปันสุข” โดยความร่วมมือระหว่าง กรรมาธิการฝ่ายสังคมและหน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

07 Aug 2021
223

            “โครงการปันสุข” โดยความร่วมมือระหว่าง กรรมาธิการฝ่ายสังคมและหน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, คาริตัสกรุงเทพฯ, สภาการศึกษาคาทอลิกฯ, สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย, สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และองค์กรเครือข่าย ร่วมดำเนินการโครงการปันสุข เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับที่น้องที่ประสบภัยวิกฤต COVID-19 แจกอาหารกล่องทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 นี้