Tuesday, 16 April 2024

สัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนภายใต้งานฝ่ายสังคม ประจำปี 2566/2023

18 Sep 2023
71

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 350 ปี มิสซังสยาม

🔸บาทหลวง เปาโล เปรม คุณโดน ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี จัดสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนภายใต้งานฝ่ายสังคมประกอบด้วยแผนกผู้สูงอายุ แผนกผู้พิการ แผนกเวชบุคคล แผนกสตรี แผนกสื่อมวลชน บ้านพักคนชราอุดรธานี บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ (คณะธิดาเมตตาธรรม) ศูนย์สงเคราะห์เด็กพิการและปัญญาอ่อน วังสะพุง (คณะธิดาเมตตาธรรม) มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ (คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่เทเรซา มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย ศูนย์บ้านขาม (คณะดอมินิกันแห่งนักบุญดอมินิก) บ้านพักใจอุดรธานี บ้านพักใจหนองคาย

โดยมี คุณชุติณัท แสนดา (พมจ)อุดรธานี บรรยายบทบาทหน้าที่ กิจกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถเชื่อมการทำงานได้ในฝ่ายสังคม…แต่ละแผนกมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานขององค์กรและวางแผนการทำงานเสนอทิศทางกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

#ศูนย์สังคมพัฒนา#สังฆมณฑลอุดรธานี